Naším cílem je spokojené a bezproblémové využívání Vašich realit. Snažíme se vytvořit kvalifikované a lidské vztahy založené na vzájemné komunikaci mezi klienty a námi.

O NÁS

Správa bytů Kuřim s.r.o. se zabývá komplexní správou nemovitostí. Spravujeme bytové domy ve vlastnictví fyzických osob, společenství vlastníkù a bytových družstev i komerční objekty.

Ve firmě je k dispozici právník a daňový poradce, to zajišťuje okamžitý servis těchto služeb pro klienty.

Snažíme se s individuální péčí maximálně vyhovět klientům v jejich požadavcích na zajištění správy jejich nemovitostí. V oblasti outsourcingu mzdového účetnictví (tj. zpracování dodavatelským způsobem) poskytujeme v současné době své služby přibližně 140 podnikatelským subjektům a zpracováváme agendu 600 zaměstnanců.

S pozdravem
Mgr. Eva Hrtoňová - daňová poradkyně, jednatel
Ing. Libor Pipek - vedoucí SB Kuřim s.r.o.